Asins reoloģijas koronārā sirds patoģenēzes slimībās*

Turpmākajos gados (rakstu sērijās a-9) tika popularizēta ideja, ka asins viskozitāte ir galvenais faktors asinsrites fizioloģijā un patoloģijā, galvenokārt pateicoties ļoti sarežģītajām visu asiņu reoloģiskajām īpašībām. Tika konstatēts, ka asinis ir trīskāršs tiksotrops šķidrums, kura katra no apakšfāzēm atšķirīgi reaģē uz plūsmu. Asins viskozitāti ietekmē ne tikai plūsmas ātrums, bet arī šo apakšfāžu kvantitatīvie aspekti, t.i., hematokrīts, sarkano šūnu agregācija, sarkano šūnu iekšējā viskozitāte un plazmas viskozitāte. Ja plūsmas ātrums ir gandrīz nulle, asinīm viskozitāte varētu būt no 100 līdz 10000 reizes lielāka nekā ūdenim, ar lielu plūsmas ātrumu tā ir tikai 2–10 reizes lielāka nekā ūdens. Iespējams, ka visievērojamākais asiņu aspekts ir tas, ka tas paliek šķidrs pat pie 95 un 100 procentu hematokrīta.

*Pētijums ko atbalstija Austrālijas Nacionālais Sirds Fonds.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *